Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Türkçe Öğretmenliği Bölümü Soru Çözümü

Tüm Soru Çözümleriniz İçin - İletişim İçin Mail Gönderin * bestessayhomework@gmail.com - 0 (312) 276 75 93 - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü kısa süreli sınavlar için Whatsapp tuşunu kullanın. - Ücretli Soru Çözdürme, Soru Çözme Programı, Ödev Yaptırma, Soru Çözdürme, Soru Çözen Site, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Soru Çözümü, Soru Çözdürme, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Türkçe Öğretmenliği Bölümü Soru Çözümü

6 Ocak 2021 Danışmanlık Hizmeti Alabilirim eğitimci kadromuz Hangi Derslerde Yardım Alabilirim? ödev danışmanlık hizmeti online danışmanlık soru çözdürme Soru Çözdürme Soru Çözdürme Ekibi Soru Çözüm Ekibi olarak soru çözümü hazırlama Türkçe öğretmenliği deneme yazdırma Türkçe öğretmenliği makale hazırlatma Türkçe öğretmenliği nedir Türkçe öğretmenliği paragraf hazırlama Türkçe öğretmenliği soru çözümü yazdırma Türkçe öğretmenliği tez yazdırma 0

Ödevcim ORG (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Hangi Dersler Okutulmaktadır?

Pek çok bölüm gibi Türkçe Öğretmenliği bölümünde de hem teorik hem de uygulamalı derslerden oluşan bir öğretim programı mevcuttur. Genel olarak 8 ayrı yıldan oluşan ve 4 senelik bir sürece yayılan lisans programından mezun olan öğrencilere “Türkçe Öğretmenliği” lisansı verilir. Ülkemizde bu lisans dalı üzerine eğitim veren pek çok üniversite vardır. Çeşitli okullarda hazırlanmakta olan öğretim programlarında bazı dersler farklı içerikte olsa da genel olarak aynı derslerden oluşan bir müfredat uygulanır. Öğrenciler örgün öğretim sürecinde işlenen dersler üzerinden sınavlara tabi tutulur, COVID-19 pandemisi sebebiyle uygulamaya geçilen online eğitim döneminde ise online sınav ve ödevler ile öğrencilerin başarı durumları test edilmektedir. Öğrenciler online sınav, online ödev, online quiz gibi faaliyetler için takıldıkları noktada, yardıma ihtiyaç duydukları anda, çözemedikleri soru ve problemlerde Ödevcim ORG Ekibimizden (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) yardım talebinde bulunabilir. Buraya tıklayarak iletişim operatörlerimizle iletişim kurabilir, sorununuzu onlarla paylaştığınız taktirde ilgili ekibe yönlendirilmeniz sağlanır.
Türkçe Öğretmenliği bölümü üzerine lisans eğitimi alan bir öğrenci genel olarak aşağıdaki derslerden oluşan bir öğretim programı üzerinden eğitim alır. 4 yıl boyunca bu ve benzeri dersler üzerine eğitim alır, sınavlara girer. 

 • Yazı Yazma Teknikleri,
 • Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Kullanımı,
 • Türk Mitolojisi,
 • Hikaye ve Roman Tahlilleri,
 • Özel Eğitim,
 • Dil ve Kültür,
 • Türk Dil Bilgisi,
 • Edebiyat Bilgi ve Kuramları,
 • Yazılı Anlatım, 
 • Sözlü Anlatım,
 • Osmanlı Türkçesi,
 • Atatürk İlke ve İnkılap  Tarihi,
 • Rehberlik,
 • Tiyatro ve Drama Uygulamaları,
 • Türk Halk Müziği
 • Yabancı Dil 
 • Eğitim Bilimine Giriş
 • Eğitim Bilgisi
 • Yeni Türk Edebiyatı,
 • Eski Türk Edebiyatı,
 • Orhun Türkçesi,
 • Bilgisayar
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri,
 • Genel Dil Bilimi,
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
 • Anlama Teknikleri,
  • Konuşma,
  • Yazma,
  • Öğrenme
 • Dinleme Eğitimi,
 • Çocuk Edebiyatı,
 • Topluma Hizmet Uygulamaları,
 • Özel Öğretim Yöntemleri,
 • Sınıf Yönetimi,
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi,
 • Uygarlık Tarihi,
 • Çağdaş Türk Lehçeleri,
 • Türk Halk Müziği,
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi,
 • Türkçe Ders Kitabı İncelmeleri,

Ödevcim ORG (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Türkçe Öğretmenliği Bölümü Soru Yazdırma Ekibi 

Ödevcim ORG Ekibimizden (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) olarak oluşturmuş olduğumuz çalışma grupları genel olarak öğrencilere hitap ediyor olsa da eğitimcilerimize yönelik de pek çok hizmet çeşidimiz mevcuttur. Örneğin istediğiniz ders, konu ya da alanlara yönelik sınav – ödev sorusu hazırlamak. İnteraktif eğitim sürecine adapte olmaya çalışan eğitimcilerimiz için ilgilendikleri platformlara uygun ders notu ve slayt hazırlamak, sınav sorusu hazırlamak, ödev ya da benzeri araştırmalar üzerine konu tayini, öğrencilerin tarafınıza sunmuş olduğu akademik dökumanlar için intihal oranı inceleme gibi pek çok konuda danışmanlık hizmeti talep edebilirsiniz. Nasıl ki amacımız öğrencilerin başarı oranını yükseltmek ise, eğitimcilerimizin de zaten ağır olan yüklerini hafifletmek… Özetle; Eğitimci ya da öğrenci… Akademik statünüz fark etmeksizin her alanda, her branşta ve her konuda danışmanlık hizmeti talebinde bulunabilirsiniz. 

Ödevcim ORG (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Türkçe Öğretmenliği Bölümü Soru Çözdürme Ekibi 

Ödevcim ORG Ekibimizden (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) kuruluş amacını oluşturan iki temel hizmet sınıfından biri olarak devam eden ve alt branşlarında yüzlerce profesyonel danışmanın hizmet verdiği soru çözüm ekiplerimiz her geçen gün ilgi alanını ve hizmet skalasını genişletmektedir. Aşağıdaki listede bulunan dersler ve daha nicesi hakkında 

Yazı Yazma Teknikleri: Yazı kavramı, güzel yazma yöntemleri, güzel yazı teknikleri, büyük temel harfler ve küçük temel harfler, eğik büyük yazı harfleri ve yazılış yönleri, bitişik eğik yazı küçük harfleri ve yazılış yönleri, rakam ve işaretlerin yazılışı, büyük ve küçük temel harflerle bitişik, dik ve eğik el yazısı, dik ve eğik el yazısıyla metinler oluşturma, çeşitli dekoratif, antik vb. yazılar, uygulama çalışmaları, düzgün ve okunaklı yazı uygulamalarının işlendiği bu derste, kazanımların öğrencilere nasıl edindirileceği, nasıl öğretilmesi gerektiği üzerine bilgi yüklemesi yapılır. Öğrenciler hem uygulamalı olarak hem de teorik olarak mevcut bir hazırlık sürecinden geçer. Takıldığınız noktalarda ve yardıma ihtiyacınız olan yerlerde Ödevcim ORG Ekibimizden (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. 

Türk Dil Bilgisi: Türk dilinin tarihsel gelişimi ve yayılma alanının incelendiği bu derste sesbilgisi özellikleri; sesler (ünlü ve ünsüzler), ünlü ve ünsüzlerin özellikleri; ses uyumları (ünlü uyumu, ünsüz uyumu); ses (ünlü ve ünsüz) değişmeleri (darlaşması, yuvarlaklaşma, benzeşme, ayrışma, türeme, düşme, ötümlüleşme, kaynaşma, ünlü çatışması, ikileşme), kaynaştırma ünsüzleri, bağlantı ünlüsü gibi konular işlenmektedir. Öğretmen adayları öğrendikleri bu bilgileri meslek yaşantısına geçtikleri taktirde öğrencilere aktarmakla yükümlüdürler. Öğrenciler bu ders üzerinden genellikle yazılı ve çoktan seçmeli sınavlara tabi tutulur. Aynı zamanda görev olarak verilen metinleri de inceleyip ilgili konular üzerine çalışma yürütmekle sorumlu tutulurlar. Ödevlerinizde, sınavlarınızda takıldığınız noktalarda Ödevcim ORG Ekibimizden (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) yanınızda!

Yeni Türk Edebiyatı: Milli dönemdeki düşünce ve akımları, bu akımların oluşturduğu etkiyi ve bu etkiler doğrultusunda ortaya çıkan eserlerin incelendiği bu derste ortaya konan yapıtlar üzerine analizler ve sentezler yapılır.  Bu dönemlere ait önemli edebiyatçıların belirgin özellikleriyle birlikte tanıtılması, Milli Edebiyat dönemine ait incelemelerin eser – yazar ilişkisi çerçevesinde yapılması gibi pek çok çalışma yürütülmektedir. Öğrencilere sık sık çalışma ödevi ve araştırmalar verilir, gereken noktalarda ise akademik çalışmaların yanı sıra antolojiler hazırlatılır. Yardıma ihtiyacınız olan herhangi bir noktada buraya tıklamanız yeterli olacaktır. Antoloji hazırlarken, araştırma yaparken, ödevlerinizde, sınavlarınızda özetle takıldığınız noktalarda Ödevcim ORG Ekibimizden (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) yanınızda!

Türkçenin Çağdaş Sorunları: Kullandığımız dil ve bu dilin modern çağdaki sorunları üzerine araştırmalar yürütülen bu derste temel fonetik problemleri, yapım ve çekim eklerinde tartışmalı konuları, söz diziliminin sorunları, gramer hususundaki hatalarımız, dil özellikleri ile ilgili çelişkili konular, okullardaki Türkçe dersinde işlenecek konulara temel örnekler ve uygulamalar konu edinilir. İlerleyen süreçte öğretmen adaylarının okullarda işleyecek olduğu temel Türkçe konuları üzerine eğitim alınan  bu derste pek çok uygulamaya yer verilir. Ana dili bilinci dil kirliliği, Türkçenin öğretimi, yerelleşme vb. sorunlarında işlendiği bu derste öğrenciler sık sık araştırmalara tabi tutulur. Araştırmalarınızda ya da takıldığınız noktalarda danışmanlık hizmeti talebinde bulunabilirsiniz. 

Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Kullanımı: İlgili derste öğrencilerin meslek hayatında farklı platformlarda da etkinlik gösterebilmeleri adına Microsoft Word ve Excel programının kullanım şekli ve ilgili komutlar öğretilir. Bu sayede öğrenciler interaktif platformlar üzerinden sunun yapabilecek hale gelirler. Bu derste öğrencilere sık sık öğrendikleri bilgi ve komutlar üzerine ödev verilir. Öğrenciler verilen sunum ödevleri, excel hesaplamaları ve kullanımı gibi durumlarda yardıma ihtiyaçları olduğu anda Ödevcim ORG Ekibimizden (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) yardım talebinde bulunabilir. 

Özetle Türkçe Öğretmenliği üzerine lisans eğitimi almakta olan ve sınav ya da ödevleriyle başı dertte bir öğrenciyseniz doğru yerdesiniz…  Ödevcim ORG Ekibimizden (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) danışmanları her ders ve her konuda sizlere yardımcı olmak üzere hazırlar. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir