Ödevcim ORG Ekibinin (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Türkçe Öğretmenliği Bölümü Çalışmaları

Tüm Soru Çözümleriniz İçin - İletişim İçin Mail Gönderin * bestessayhomework@gmail.com - 0 (312) 276 75 93 - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü kısa süreli sınavlar için Whatsapp tuşunu kullanın. - Ücretli Soru Çözdürme, Soru Çözme Programı, Ödev Yaptırma, Soru Çözdürme, Soru Çözen Site, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Soru Çözümü, Soru Çözdürme, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ödevcim ORG Ekibinin (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Türkçe Öğretmenliği Bölümü Çalışmaları

6 Ocak 2021 Danışmanlık Hizmeti Alabilirim eğitimci kadromuz Hangi Derslerde Yardım Alabilirim? ödev danışmanlık hizmeti online danışmanlık soru çözdürme Soru Çözdürme Soru Çözdürme Ekibi Soru Çözüm Ekibi olarak soru çözümü hazırlama Türkçe öğretmenliği hakkında genel bilgiler Türkçe öğretmenliği ödev hazırlatma Türkçe öğretmenliği soru çözümü hazırlatma Türkçe öğretmenliği soru yazdırma hizmeti 0

Türkçe Öğretmenliği 

Türkçe; Ural – Altay dil ailesinden gelmekte olan ve bizim kullandığımız dile verilmiş bir isimdir. 
Dil; Bireylerin, duygu ve düşüncelerini aktarmak, bildirmek amacıyla kelime ya da işaretler aracılığıyla iletişim kurmalarına yarayan araçtır. 

Türkçe Öğretmeni ise; Öğrencilerinin Türk dilini, ses özelliklerini, Türk dilinin geçmişten günümüze kadar olan gelişimini ve temel dil becerilerini öğreten belirli kazanımlar edinmelerini sağlayan kişilere “Türkçe Öğretmeni” denir. Özetle; Türkçe öğretmenleri, çalıştıkları eğitim kurumlarında öğrencilere Türkçe ile ilgili eğitim veren kişilerdir. 

Türkçe Öğretmenliği Bölümünün Amaçları

Her öğretmenlik branşı gibi Türkçe Öğretmenliği de oldukça kutsal bir meslektir. Son yıllarda ilk öğretim 5.sınıflara da branş öğretmenlerinin ders işlemeye başlamasıyla gerek atama bakımından gerek talep bakımından artış gösteren bölümlerden biri olarak tanımlayabileceğimiz bu meslek gerek eğitim hayatı süresince gerek iş hayatı süresince oldukça zorlu dönemler içermektedir. 4 yıllık lisans eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda çalışmaya başlayan öğretmenlerimizin temel amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

 • Türk dilini kurallarına uygun bir şekilde ve etkili kullanabilme becerisine sahip,
 • İlgili branş alanında yeterli düzeyde bilgi ve donanıma sahip, alan bilgisi bakımından yeterliliğini kanıtlamış, pedagojik bilgi ve becerilere sahip, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilen, iyi yönde kullanabilen,
 • Mevcut eğitim sistemi ve yapısını bilen ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli donanıma sahip, 
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri bakımından bilgi ve donanımını iyi geliştirmiş, bu kazanımlarını teknik ve pedagojik olarak kullanabilen,
 • Bilimsel olarak analitik düşünme yetisine sahip, araştırmacı, öğrencilere idol olabilecek öğretmen rolünü üstlenebilen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir şekilde yetiştirilmiş, demokrasiye inanan, Milli bilinci ve manevi yeterlilikleri bakımından kendisini tanıyan bilen, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan,
 • Topluma, çevreye insana duyarlı, faydalı, neslini koruyan ve geleceğe güvenle bakan, gelecek nesillerin emanet edilebileceği bireyler yetiştirmektir. 

Türkçe Öğretmeni Olmak İçin Gereken Nitelikler

Öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği icra eden ya da edecek olan bireylerin sahip olması gereken bazı yeterlilikleri ve yetenekleri olması gerekmektedir. Bunun sebebi ise yetiştirdiği öğrencilerin bazı yeterliliklere ve niteliklere sahip olması gerekmektedir. Genel anlamda idealist ve ilgili bir Türkçe öğretmeninin sahip olması gereken nitelik ve vasıflar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Üst düzey denilebilecek bir genel yeteneğe sahip olmalıdırlar, 
 • Sözel yeteneği gelişmiş, dil ve edebiyat gibi alanlara ilgi duyan, kendini bu alanlarda geliştirmeyi hedef edinmiş, kitap okumayı seven ve kitap okuma sevgisini  öğrencilere aşılayabilen bireyler olmalıdır,
 • Düşünce ve fikirlerini başkalarına aktarabilen, öğrendiği ya da bildiği bilgileri bir başkasına aktarabilen, 
 • Mesleği ve mesleği ile ilgili sorunlar ile ilgilenen, sorunlara çözüm yolu bulmaya çalışan, 
 • Sağlıklı ve ilgili bir öğrenme ortamı saplayabilen, dikkatli ve işine özen göstererek mesleğini icra eden, 
 • İnsanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, sevecen hoşgörülü ve özellikle öğrencilerine karşı sabırlı, 
 • Öğrencilerinin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, onların duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesine yardımcı olan, 
 • Kendisini geliştirmeye istekli kimseler olmalılar, coşkulu, heyecanlı ve yaratıcı fikirler ortaya koyabilen kimseler olmalılar. 

Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Okutulan Dersler Nelerdir?

Ülkemizde pek çok üniversitede verilmekte olan bu bölümün eğitimi 4 yıl sürmekte olup 8 yarı yıldan oluşan bir eğitim – öğretim planı hazırlanmaktadır. Üniversitelerin hepsinde işletilen dersler aynı olmasa da; Öğretim programları bazı temeller dersler üzerine kurulur. Bu dersler tüm üniversitelerde ortak işletilirken, seçmeli derslerde değişiklikler gözlemlenebilir. Eğitim aldığınız üniversite, sınıfınız ya da seçtiğiniz dersler fark etmeksizin, takıldığınız tüm noktalarda ve çözümleyemediğiniz soru ve problemlerde Ödevcim ORG Ekibinin (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) yanınızda… Buraya tıklayarak iletişim operatörlerimize ulaşabilirsiniz, operatörlerimiz sizleri ilgili ekibe yönlendirecek ve akabinde bir danışman atayacaktır. 

 • Yazı Yazma Teknikleri,
 • Türk Dil Bilgisi,
 • Edebiyat Bilgi ve Kuramları,
 • Yazılı Anlatım, 
 • Sözlü Anlatım,
 • Osmanlı Türkçesi,
 • Atatürk İlke ve İnkılap  Tarihi,
 • Yabancı Dil 
 • Eğitim Bilimine Giriş
 • Eğitim Bilgisi
 • Yeni Türk Edebiyatı,
 • Eski Türk Edebiyatı,
 • Orhun Türkçesi,
 • Bilgisayar
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri,
 • Genel Dil Bilimi,
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
 • Anlama Teknikleri 
 • Dinleme Eğitimi,
 • Çocuk Edebiyatı,
 • Topluma Hizmet Uygulamaları,
 • Özel Öğretim Yöntemleri,
 • Sınıf Yönetimi,
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi,
 • Uygarlık Tarihi,
 • Çağdaş Türk Lehçeleri,
 • Türk Halk Müziği,
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi,
 • Türkçe Ders Kitabı İncelmeleri,

Ödevcim ORG Ekibinin (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Türkçe Öğretmenliği Bölümü Çalışmaları Nelerdir?

200′ den fazla profesyonel çalışanın danışmanlık hizmeti vermekte olduğu Ödevcim ORG Türkçe Öğretmenliği Ekibinin (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi),  “soru çözümü hazırlama” ve “soru hazırlama” hizmetleri başta olmak üzere bu iki hizmet sınıfı çerçevesinde oluşturulmuş olan oldukça kapsamlı bir hizmet skalası mevcuttur. Türkçe öğretmenliği bölümü üzerine eğitim almakta olan tüm öğrencilere hemen hemen her konu ve branşta eğitim danışmanlığı hizmeti verilmektedir. 

Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) olarak eğitim seviyeleri ve branşlar referans alınarak oluşturulan çalışma gruplarından aktif faaliyet gösteren gruplarından biri de Ödevcim ORG Türkçe Öğretmenliği (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Ekibidir.
İlgili ekibimizde bu bölüm üzerine lisans ve lisans üstü eğitim seviyelerinde sizlere online eğitim danışmanlığı yapabilecek gereken alt yapı ve donanım mevcuttur. Seçtiğiniz tüm mesleki dersler ve seçmeli derslerde uzmanlığını kanıtlamış gerek alan yeterliliği bakımından gerek mesleki donanım ve tecrübe bakımından yeterli başarıya sahip öğretmen ve eğitimciler tarafından danışmanlık hizmeti talep edilebilir, ödevlerinizi yaptırabilir ve çözemediğiniz soruları çözüme kavuşturabilirsiniz. Türkçe öğretmenliği bölümü üzerine genel çapta alabileceğiniz danışmanlık hizmetleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Türkçe Öğretmenliği bölüm dersleri vize – final soru çözümü hazırlama,
 • Türkçe Öğretmenliği seçmeli dersler vize – final soru çözümü hazırlama, 
 • Online eğitim platformlarına yönelik ödev hazırlama,
 • İnteraktif eğitim platformlarına yönelik sınav sorusu hazırlama,
 • Makale hazırlatma,
 • Tez yazdırma,
 • İntihal oranı inceletme, 
 • İntihal oranı düzelttirme gibi pek çok konuda danışmanlık hizmeti talep edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak iletişim operatörlerimize ulaştığınız taktirde operatörlerimiz sizleri ilgili ekibe yönlendirecek ve akabinde bir danışman atayacaktır.  

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir