Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Edebiyat Soru Yazdırma

Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Edebiyat Soru Yazdırma

Edebiyat Nedir? Teknik açıdan bir Edebiyat tanımı yapacak olursak; Edebiyat, bir toplumda nesilden nesle aktarılan sözlü ve yazılı formların bütünüdür. Edebiyat hissettiğimiz, yaşadığımız ya da düşündüğümüz duygu ve düşünceleri başkalarına anlatabilmemiz için bir dildir, araç niteliğindedir. Bir diğer tanımı ise; bireyin, duygu ve düşüncelerini estetik kurallar çerçevesinde kendine has bir dil aracılığıyla sözlü ya da…
Devamı


8 Kasım 2020 0