Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Edebiyat Soru Yazdırma

Tüm Soru Çözümleriniz İçin - İletişim İçin Mail Gönderin * bestessayhomework@gmail.com - 0 (312) 276 75 93 - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü kısa süreli sınavlar için Whatsapp tuşunu kullanın. - Ücretli Soru Çözdürme, Soru Çözme Programı, Ödev Yaptırma, Soru Çözdürme, Soru Çözen Site, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Soru Çözümü, Soru Çözdürme, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Edebiyat Soru Yazdırma

8 Kasım 2020 Coğrafya - Edebiyat İlişkisi Edebiyat Nedir? Edebiyat Sorusu Yazdırma Edebiyatın Çeşitleri Nelerdir? Edebiyatın Diğer Bilimler İle İlişkisi Edebiyatın Özellikleri Nelerdir?  Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Edebiyat Soru Yazdırma Psikoloji - Edebiyat İlişkisi Soru Çözdürme Sosyoloji - Edebiyat İlişkisi Tarih - Edebiyat İlişkisi 0
Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Edebiyat Soru Yazdırma

Edebiyat Nedir?

Teknik açıdan bir Edebiyat tanımı yapacak olursak; Edebiyat, bir toplumda nesilden nesle aktarılan sözlü ve yazılı formların bütünüdür. Edebiyat hissettiğimiz, yaşadığımız ya da düşündüğümüz duygu ve düşünceleri başkalarına anlatabilmemiz için bir dildir, araç niteliğindedir. Bir diğer tanımı ise; bireyin, duygu ve düşüncelerini estetik kurallar çerçevesinde kendine has bir dil aracılığıyla sözlü ya da yazılı hale getirmesini sağlayan bilim dalıdır. Edebiyatın temelinde 2 nokta vardır; ilki, özgün bir dil ve üslup ikincisi ise, estetik ve güzellik kavramıdır. Edebiyatçılar bir bilim adamının yapması gereken anlama, yorumlama, kıyaslama, değerlendirme, eleştirme gibi inceleme basamaklarını gerçekleştirdikleri için Edebiyat bir bilim dalı özelliği kazanır. İncelenmesi ve sınıflandırılması açısından “sosyal bilimler” sınıfına girse de yaratıcılığa önem vermesi, öznelliği ön planda tutması ve kurmaca olduğu için diğer sosyal bilimlerden ayrılır. Edebiyatta; eser, yazıldığı dönem ve türü ile birlikte incelenmektedir. Aynı zamanda edebiyat tarihinin oluşabilmesi bakımından da edebiyat önemli bir bilim dalıdır. Yazılan her eser dönemine ait kalıntılar da taşıdığından ötürü tarihle de yakından ilişkilidir. 

Edebiyatın Çeşitleri Nelerdir?

Edebi eserlerde dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri yazılan ise bir diğeri nasıl yazıldığıdır… Yani farklı anlatım tarzları ile anlatılan eserler farklı edebi türler olarak nitelendirilebilir. Edebiyat bu yüzden farklı çeşitlere ayrılmıştır. Edebiyat çeşitleri şu şekilde sıralanabilir;

Fantastik Edebiyat: Genellikle hikaye, masal, roman ya da destan niteliği taşıyan edebi eserlerdir. Adından da anlaşılabileceği üzere gerçeğe dayalı olmayan bir edebiyat çeşididir. 

Gotik Edebiyat: Kendine ait bir sanat anlayışını benimsemiş olan ve farklı bir kültürü anlatan edebiyattır.  

Tanzimat Edebiyatı: I. ve II.  Dönem Tanzimat olmak üzere 2 ayrı dönem olarak incelenir. Genel olarak toplumcu çizgisini koruyan ve bunu benimseyen sanatçılardan oluşur. Tanzimat dönemine dair en bilinen edebiyatçılara  Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi örnek olarak gösterilebilir.

Divan Edebiyatı: Türklerin İslamiyet’ i kabul etmesi ile birlikte Anadolu’ da ortaya çıkmış olan bir edebiyat akımı olarak bilinir. Belirli kurallar vardır, kalıplar ve ölçüler dönemin edebiyatçıları için oldukça önemlidir. Divan Edebiyatı döneminde çalışma yürüten sanatçılarımıza ise Fuzuli, Nedim ve Baki örnek olarak verilebilir.

Post Modern Edebiyat: Post Modernizim, Amerika’ da 1960 lı yıllarda ortaya çıkmış olup ülkemizde de etkisini göstermiş bir edebiyat akımıdır. Etki alanı edebiyatla sınırlı kalmayıp mimarlık gibi pek çok farklı dalda da izleri görülmektedir. Yaşam biçimi olarak ise modernizmin sonrası olarak da düşünülebilir. Orhan Pamuk, Bilge Karasu ya da Oğuz Atay gibi ünlü sanatçılar bu edebiyat akımı üzerine çalışmalar yürütmüştür. 

Edebiyatın Özellikleri Nelerdir? 

Kağıda dökülen her şey edebi eser niteliği taşıyamayabilir. Bir eserin edebi nitelik taşıyabilmesi için öncelikle sanatçılar tarafından kabul görmesi gerekmektedir. İçerisinde barındırdığı duygu, düşünce ve ifadeler ile insana hitap etmesi gerekir. Edebi eserler genellikle konu olarak toplumların yaşam biçimlerini gelenek ve göreneklerini ele almaktadır yani bir eser yazıldığı döneme ya da topluma ait izler taşımaktadır. Edebiyatta yazılan kadar yazılış tarzı yani içerik kadar üslup da önemlidir.
Edebiyat aynı zamanda tarih, sosyoloji, psikoloji çeşitli bilim dalları ile de ilişkilidir. Özellikle tarih ve psikoloji ile pek çok bağı vardır. İnsanlığın var oluşundan bu yana pek çok alan ile ilişkili olup hayatımızın her alanında var olmaktadır. Buna verilebilecek en bariz örnek ise anı defterleridir… Ağzınızdan çıkan bir kelime, yaşadığınız bir an, içinde bulunduğunuz zamanı özel kılan bir şeyi yazdığınız hatıra defterleri… 

Edebiyatın Diğer Bilimler İle İlişkisi

Yukarıda da bahsedildiği üzere Edebiyat pek çok bilim dalı ile ilişkilidir. Edebiyat ile etkileşim içinde olan bilim dallarına kısaca  örnek verilecek olursa; 

Psikoloji – Edebiyat İlişkisi: Edebiyat insanın duygu ve düşüncelerini aktarması, hislerini, akıldan geçenleri dışarı vurması demektir. İşte bu sebep ile edebiyat demek psikolojinin derinlerine inmek demektir. Çünkü insan duygu ve düşüncelerini o anki psikolojik durumu vesilesi ile sözcüklere dökebilir. Pek çok psikolog ise çalışmalarını yürütürken dil bilimcilerden yardım almaktadır. Özellikle psikoanaliz çalışmaları sırasında edebiyata başvururlar.

Sosyoloji – Edebiyat İlişkisi: Bir edebi eser yazıldığı dönemin toplumsal yapısı hakkında bilgi verir, dönemin izlerini taşır. Yani eserin yazıldığı o döneme dair toplumda meydana gelen olayların sözlü ve yazılı biçimde yansımalarını görebilirsiniz. İşte tam olarak bu sebepten dolayı Sosyoloji ve Edebiyat doğrudan ilişkilidir. Hatta pek çok sosyal bilimci araştırmalarına kaynak olarak edebi eserleri örnek göstermektedir.

Tarih – Edebiyat İlişkisi: Edebiyat da Tarih’ de insanlığın var oluşuyla başlamış bilimlerdir keşfi her ne kadar sonradan olmuş olsa da… Tarih, edebiyatın zaman dilimini oluşturur. Tarihi dönemler içerisinde yaşanan olaylar, göçler, savaşlar, ölümler, zaferler edebiyatı değiştirmiş ve akımlar ortaya çıkarmıştır. Aynı şekilde ünlü tarihçiler tarihi olayları incelerken dönemin kaynaklarının yanı sıra edebi eserlerini de inceler. Öğrenciler de aynı şekilde tarih öğrenebilmek için tarihi eserlerden ziyade edebi eserleri okumaktadırlar. 

Coğrafya – Edebiyat İlişkisi: Edebiyat doğrudan olmasa da Coğrafyacılara da yardım eder. Farklı dönemlerde yaşamış olan gezgin ve seyyahlar yazdıkları seyahatnameler (edebi metinler) aracılığıyla dönemin coğrafi iklim ve şartlarını öğrenebilirler.

Ödevcim ORG Ekibine Edebiyat Sorusu Yazdırma (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi)

Yıllardır online eğitim danışmanlığı hizmeti vermekte olan Ödevcim Ekibi çatısı altında kurulmuş olan Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) yeni bir hizmet kolu oluşturarak “Soru Çözdürme” ya da “Soru Hazırlama” hizmetleri de sunmaya başladı. Edebiyat üzerine çözemediğiniz deneme, test, sınav sorusu var ise, ödev ya da araştırmalarınızda kafanıza takılan problemlerde, akademik makale ya da tez yazımında takıldığınız noktalarda, dökuman ihtiyacınız olduğunda,  hazırlamanız gereken sunum – slayt vb. çalışmalarda danışmanlık talebinde bulunabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak ve Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) iletişim operatörlerimize sorunuzu iletmek. Bunu yaptığınız taktirde ilgili danışmanlık ekibine yönlendirileceksiniz. Çözemediğiniz sorular ya da araştırmalarda takıldığınız sorular çözüme kavuşturulurken ödev ve sunumlarınız ilerlemeye devam eder.

Aynı şekilde soru ihtiyacı olan eğitimciler ve öğrencilerimize yönelik de eğitim derecelerine bağlı olarak soru yazdırma ekiplerimiz kurulmuştur. Bu sayede sınav / ödev / araştırma / yazılı sorusu ihtiyacı olan tüm eğitimci ve öğrenci danışanlarımız için soru hazırlama hizmetimizde aktif olarak yürütülmektedir. Dilediğiniz taktirde sizler için hazırlanan sorular cevapları ile birlikte hizmetinize sunulmaktadır. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir