Ödevcim ORG Ekibi Felsefe Soru Çözümü Yaptırma Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi)

Tüm Soru Çözümleriniz İçin - İletişim İçin Mail Gönderin * bestessayhomework@gmail.com - 0 (312) 276 75 93 - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü kısa süreli sınavlar için Whatsapp tuşunu kullanın. - Ücretli Soru Çözdürme, Soru Çözme Programı, Ödev Yaptırma, Soru Çözdürme, Soru Çözen Site, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Soru Çözümü, Soru Çözdürme, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ödevcim ORG Ekibi Felsefe Soru Çözümü Yaptırma Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi)

7 Kasım 2020 bir eğitim programı düşünme felsefesi düşünme üzerine felsefi sorular Felsefe Grubu Felsefe Nedir? Felsefe üzerine yürüttüğünüz araştırmalar Felsefe'nin Amacı Nedir? Felsefe'nin Konuları ve İnceleme Alanı Felsefeye Yönelik Çalışmaları Nelerdir metne dayalı felsefi düşünceler Ödevcim ORG Ekibi Felsefe Grubu  Ödevcim ORG Ekibi Felsefe Soru Çözümü Yaptırma Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) slayt hazırlama Soru Çözdürme 0
Ödevcim ORG Ekibi Felsefe Soru Çözümü Yaptırma Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi)

 

Yıllardır ödev hazırlama, soru çözdürme, sınavlara yönelik soru hazırlama, akademik makale hazırlama, lisans / lisans üstü (yüksek lisans – doktora) tezi yazdırma, essay hazırlatma, çeviri yaptırma, sunum – slayt hazırlama, intihal raporu değerlendirme, intihal düzelttirme gibi pek çok konuda online eğitim danışmanlığı hizmeti vermekte olan Ödevcim Ekibi bir başka çalışma kolu daha oluşturmuş ve Ödevcim ORG Ekibini (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) devreye sokmuştur. Yıllardır güncel eğitim platformlarını ve sistemi yakından takip eden ÖSYM ve YÖK tarafından hazırlanmış olan sınav sorularını ve soru havuzunu yakın kadraja almış olan ve  takip eden profesyonel eğitimcilerden oluşan uzman soru çözdürme ve soru yazdırma ekipleri sizlere pek çok ana bilim dalında ve farklı branşlarda hizmet vermek için hazırdır… 

Felsefe Nedir?

Felsefe kelimesi köken bakımından incelendiğinde Yunanca’ ya dayanmaktadır. Sevgi, arayış, peşinde olmak anlamına gelen “phileo” kelimesi ve bilgi ya da bilgelik anlamlarına gelen “sophia”  kelimelerinin birleşiminden türemiş olup “bilgelik sevgisi” ya da “bilgi sevgisi” gibi anlam barındırmaktadır. Etimolojik anlamda incelendiğinde de ne anlama geldiği, neyle uğraştığı ya da amacının ne olduğu kabaca tasvir edilebilir… Felsefe kelime olarak; bilgiyi aramak, bilgiye değer vermek, bilgi arayışını değerli kılmak, elde edilen bilgiyi önemsemek, bilgiye ulaşmak için çaba sarf etmek, bilginin peşinden koşmak gibi çok çeşitli anlamlar taşıyan bir kelimedir. 

Felsefe’nin Amacı Nedir?

Felsefe; insanın kendisini, varlığını, evreni sorgulaması ile ortaya çıkmıştır. Bu konular üzerine sorular sormasıyla da gelişmiştir. Felsefe için öncelik cevap bulmak değil, soru sormaktır…  Ancak elbette ki soru sormak ya da merak etmek tek başına yeterli değildir… Sorular sistemli bir şekilde üretilmeli, tutarlı olmalı, sorulara getirilecek olan açıklama için sistemli olması önemlidir. Felsefi düşünce yöntemleri standart düşünce yöntemlerinden oldukça farklıdır. Olaylar felsefi düşünce de farklı bir boyut kazanır. Felsefi düşünüşün ayırt edici noktası kavramsal  ya da soyut olma çabasıdır.
Felsefe eleştirel bir düşünüş biçimi içerir, felsefi düşünce ise daha önceden elde edilmiş olan bilgiler üzerine yapılan sorgulamayı ve değerlendirmeyi içerir. Soru sormayı ve merak duymayı beraberinde getirir.

 

Felsefe’nin Konuları ve İnceleme Alanı

Filozoflar geçmişten günümüze pek çok konu üzerine çalışmalar yürütmüş oldukları halde çalışma çerçeveleri genellikle  varoluş, varlık, ahlak, etik, iyilik, bilgi, doğru, gerçek, estetik ya da güzellik gibi konular etrafında şekillenmiştir. Felsefe tarihine göre pek çok filozof ilgilendikleri düşünceler ya da olaylar doğrultusunda dini inanç ya da bilime evrilmiştir. Felsefe’ nin temel taşı “varlık” olup elde edilen bilgiler ya da değerler bu temel doğrultusunda şekillenir. Filozoflar bilgi arayışı içindeyken cevaplardan ziyade sorular ile ilgilenirler. Kendilerine sorular sorarlar ve bu sorular ile arayışlarını sürdürürler. Filozofların en çok ilgilendikleri sorular genellikle şunlardır;

 • Felsefe nedir?
 • Gerçek nedir?
 • Mevcut bir içeriğin doğru ya da yanlış olması neye göre belirlenir?
 • Bilgi nedir?
 • Bilgi mümkün müdür?
 • Bilmek nasıl olur?
 • Doğru bilgi var mıdır?
 • Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür?
 • Doğru bilginin kökeni ve sınırları?
 • Ahlak nedir?
 • Ahlakın kaynağı nedir?
 • Ahlaken doğru ve yanlış nedir?
 • Gerçek nedir?
 • Neler gerçek olarak nitelendirilebilir?
 • Gerçek olan şeylerin doğası nedir? 
 • Gerçeğe ulaşmak mümkün müdür?
 • Zaman ve mekânın doğası nedir?
 • Düşünce nedir?
 • Düşüncenin doğası nedir?
 • Birey olmak ne demektir?
 • Birey özgür müdür? 
 • Güzel nedir?
 • Güzel şeylerin farkı nedir?
 • Estetik nedir?
 • Sanat nedir?
 • Din kavramının kökeni nedir?
 • Tanrı var mıdır?
 • Tanrı insanların korkularından kaynaklanan bir varsayım mıdır? Tanrı var mıdır?
 • Varlık, zaman ve mekân arasında ne tür bir bağ vardır? 

Antik Yunan da ortaya çıkan ve temelleri atılan Felsefe’ de bu sorular belirli bir sıraya göre sorulur ve incelemesi o sıraya göre sağlanırdı. Çünkü Felsefe  kümülatif ilerleme gerektiren bir bilim dalıdır. Zaman içerisinde bu soruların cevaplarından yeni bilim dalları doğmuş ve felsefe bu bilim dallarına ışık tutmuştur. Oysa Felsefe sadece soru sorardı… Görüldüğü üzere bazen sorular cevaplardan daha büyük önem arz eder… Analiz, analitik, mantık, epistemoloji, etik, metafizik, sanat, din, ahlaki, etik, güzel ve estetik gibi kavramlar felsefe ile yakından ilişkili olup sürekli alışveriş halindedir. Aynı şekilde ünlü filozoflar sayesinde Felsefe pek çok farklı bilim dalı ve branş ile de etkileşim içine girmiştir. Örneğin;
Aristoteles’ in çalışmaları ile felsefe; politika, modern fizik, jeoloji, biyoloji, meteoroloji ve astronomi gibi branşlar ile,
Galileo’ nin çalışmaları ile bilim ve sanat ile,
Sokrates’ in çalışmaları ile matematik, analiz, fizik ile etkileşim içine girmiş ve yeni alt branşlar doğurmuştur.

Ödevcim ORG Ekibi Felsefe Grubu 

Ödevcim ORG Ekibi Felsefe Grubu olarak siz kıymetli eğitimcilerimize ve değerli öğrencilerimize pek çok konu üzerine danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Özellikle Lise, Lisans ve Lisans üstü eğitim gruplarına yönelik daha kalabalık ekipler halinde çalışmalar yürüttüğümüz Felsefe gruplarında binlerce alt branşta ve farklı konuda uzmanlığını almış ünlü felsefeciler, işinde tecrübeli yılların birikimi ve donanımına sahip eğitimlerin yanı sıra ülkemizin en seçkin üniversitelerinde eğitim almakta olan güncel müfredatı bilen ve mevcut eğitim sistemine hakim başarılı öğrencilerden oluşan kalabalık bir kadromuz mevcuttur. Felsefe üzerine yürüttüğünüz araştırmalarda danışmanlık ihtiyacı duyduğunuz anda, çalışma sorularında takıldığınız noktalarda, soru çözümlerine ulaşamadığınız taktirde buraya tıklayarak iletişim operatörlerimize ulaşmanız mümkün, yardıma ihtiyacınız olduğu noktada iletişim operatörlerimiz sizi ilgili danışmana yönlendirecektir. 

Ödevcim ORG Ekibinin (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Felsefeye Yönelik Çalışmaları Nelerdir? 

İşin aslı Felsefe bilimi soruların cevaplarından ziyade sorular ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bunun üzerine eğitim sisteminde de verilen hipotezler ya da problemler üzerine incelme alanı oluşturup soru ya da soruları sizin ortaya koymanız istenir. İncelediğiniz konuları, toplulukları bir felsefeci gözüyle düşünmeniz, yargılamanız ve değerlendirmeniz beklenir. Eğer ki bu noktada takıldığınız bir yer olursa Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Felsefe Grubu danışanlarımız sizlere yardımcı olur ve mevcut hipoteziniz üzerine ilgili değerlendirmeleri yürütebilir.

Lise eğitimi aşamasında olan öğrenciler ağırlıkta olarak verilen metne dayalı felsefi düşünceler üzerine çalışmalar yürütürken Lisans aşamasına gelindiğinde Felsefe başka bir boyut kazanmakta ve ilgilenilen alt branşların sayısı oldukça artmakta… Lisans eğitimi sırasında düşünme felsefesi, düşünme üzerine felsefi sorular, felsefeciler, felsefe tarihi üzerine ve pek çok alt branş ile ilgili dersler ile ilgilenmeniz gerekir. Aynı şekilde lisans üstü eğitim seviyesinde ise belirlemiş olduğunuz alt felsefe konuları üzerine bu konulardaki akımlar ve ekoller üzerine, bu konular üzerine çalışmalar yürüten felsefeciler ve uzmanlaşmayı istediğiniz alan çerçevesinde derinlemesine bir eğitim programına dahil olursunuz. Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Felsefe Grubu danışanlarımız tüm eğitim aşamalarında ve takıldığınız tüm noktalarda sizlere danışmanlık hizmeti vermeye hazırdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir