Ödevcim ORG Ekibi Sosyoloji Soru Çözdürme (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi)

Tüm Soru Çözümleriniz İçin - İletişim İçin Mail Gönderin * bestessayhomework@gmail.com - 0 (312) 276 75 93 - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü kısa süreli sınavlar için Whatsapp tuşunu kullanın. - Ücretli Soru Çözdürme, Soru Çözme Programı, Ödev Yaptırma, Soru Çözdürme, Soru Çözen Site, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Soru Çözümü, Soru Çözdürme, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ödevcim ORG Ekibi Sosyoloji Soru Çözdürme (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi)

14 Ekim 2020 Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Olarak Sosyoloji Üzerine Yürüttüğümüz Çalışmalar Ödevcim ORG Ekibi Sosyoloji Soru Çözdürme (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Soru Çözdürme Sosyoloji  Sosyoloji Kelimesinin Kökeni Sosyoloji Nedir? Sosyoloji Tarihi Sosyoloji'nin İnceleme Alanı Neleri Kapsar? Sosyolojik Bakış Açısı ve Sosyolojik Düşünme Ne Demektir? 0
Ödevcim ORG Ekibi Sosyoloji Soru Çözdürme (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi)

Sosyoloji 

“Sosyoloji Nedir?” Bu soru üzerine internet tarayıcılarında bir arama yaptığınız zaman karşınıza çıkacak olan ilk yanıt  “toplum bilim” cevabı olacaktır. Oldukça kısa, net, basit bir anlatımla “toplum bilimi”. Ancak gelin görün ki ‘Sosyoloji nedir?’ sorusu için hiç de yeterli bir cevap değildir çünkü hem “sosyoloji” hem de “toplum bilimi” kavramları üzerine milyonlarca makale yazılabilir, araştırmalar yapılabilir ya da devam eden bir çok çalışma bulunabilir. Toplum incelenmesi gereken; büyük bir oluşumdur. Sürekli olarak değişerek, gerileyerek – gelişerek ya da büyüyerek kendini yenileyen bir yapıdır. Toplum içerisinde meydana gelen tüm bu aksiyomlar ve değişimler incelemeye değer olup gelecek nesillere aktarılmalıdır. Yani özetle “Sosyoloji” kelimesi için “Toplum bilimi” kavramı oldukça yetersiz kalacak bir kavramdır. İncelemekte olduğunuz içeriğimizde Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) olarak Sosyolojiyi alt başlıklara ayırdık ve  araştırma – inceleme alanınızı rahatlattık. 

Sosyoloji Kelimesinin Kökeni…

Sosyoloji, yani Türkçe karşılığı olan “Toplum bilimi“, insan topluluklarının yaşayışını, bu yaşayışı yöneten kanunları inceleyen bilim dalı olarak kısaca tanımlanabilir. Sosyoloji kelimesi köken bakımından incelendiğinde; Yunanca bilim anlamına gelen “logy” eki ve Latince’de üye, dost, arkadaş ya da insanı işaret eden “socius” kelimesinden gelen “socio-” kökünden türemiştir. Çok geniş ve derin bir anlamı olan “Sosyoloji” kelimesi için yüzlerce sayfadan oluşan bir kitap yazılabilir ya da Sosyolojinin işlevleri üzerine onlarca tanım yapılabilir. 

Sosyoloji’nin İnceleme Alanı Neleri Kapsar?

Yukarı da da bahsettiğimiz üzere toplumu, toplumun yapısını, toplumda meydana gelen gelişme – gerileme gibi değişimleri, toplumun organizasyonunu, işleyişini özetle geçmişte ve günümüzde toplumun yapısında meydana gelen tüm işleyiş ve değişimi incelemektedir. Bu incelemeyi yaparken sistematik bir şekilde ilerlemeli ve eleştirel değerlendirmeler yapılmalıdır. 

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji; bireyleri, bireylerin oluşturduğu toplumları sistematik ve bilimsel olarak her yönüyle inceleyen sosyal bilimler arasında yer alan bir bilim dalıdır. Bu tanım sosyolojinin en genel ve en kaba taslak yapılmış tanımı olmakla birlikte; sosyoloji ile ilgilenenlerin ya da eğitim alanların eğitim düzeyine göre şekillendirilebilir.

Sosyoloji yani toplum bilimi oldukça geniş araştırma koluna sahip ve pek çok bilim dalı ile de yakından ilişkili bir disiplindir. Ünlü sosyologlar için bile sosyolojinin tanımını yapmak yeri geldiğinde zor bir hal almaktadır. Karşı tarafın anlayabileceği bir hale indirmek o kadar da kolay olmayabiliyor. Bazı sosyologlar ise sosyolojinin tanımını yapmak için daha kolay bir yol  tercih ederler ve “Sosyoloji disiplinini; toplumun farklı yapılarını, boyutlarını inceleyen alt bilim dalların oluşturduğu bir küme olarak” tarif ederler. Yani toplumda meydana gelen sosyal, kültürel değişiklikleri, nüfus değişikliklerini, ekonomik değişiklikleri, eğitim seviyesini, suç işlenme ve işletme oranlarını, hükümet ve devlet yasalarını, cinsiyet ve toplum ilişkisini bir bütün olarak birbirleri ile ilişkilendirerek inceleme olayıdır. Evreni, içinde bulunduğumuz coğrafyayı, toplumu incelememize yardımcı olan pek çok disiplini içerecek şekilde bir tanımlama yapılmaktadır. 

Sosyolojik Bakış Açısı ve Sosyolojik Düşünme Ne Demektir?

Sosyolojik düşünme ve sosyolojik bakış açısı demek; sosyolojinin toplumsal olaylara nasıl yaklaştığını, toplumu nasıl incelediği demektir. Yani diğer sosyal bilimlerden farklı olarak “nasıl incelenmesi gerektiği” ve “inceleme metotları ile ilgilidir” işte bu yüzden sosyolojik bakış açısı büyük önem kazanmaktadır. Daha önceleri de ifade ettiğimiz üzere toplumsal konular arasındaki ilişkiyi nasıl bir bağlam ve oluşum içinde incelediği sayesinde bazı tespitlerde bulunulabilir. “Sosyal davranış” bireyler için birer anlam ifade eden ve diğer insanlar ile aralarında bir ilişki kurmaya yarayan bir davranış türüdür; sosyal davranış sosyal ilişkiler ve etkileşimler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Sosyoloji bilimi; “sosyal davranış” kavramını açıklayabilmek için kendine has bazı bakış açıları geliştirmiştir. Bu bakış açıları ise belirli temellere dayandırılmıştır. Bu temelleri beş madde çerçevesinde incelemeye alabiliriz;

 1. İnsan sosyal ve iletişim kurabilen bir varlıktır.
 2. İnsanlarda öğrenme kabiliyeti vardır, davranış öğrenebilir ve öğrendiklerini tekrar edebilir.
 3. Bireyler, aileyi ya da grupları oluştururken aileler ve gruplarda toplumu oluşturur. Yani toplumun en temel yapı taşı bireydir ve toplum insanların ait olduğu en geniş gruptur.
 4. İnsanlar tek yönlü değillerdir, çok boyutlu varlıklardır. Bu sebeple de sosyal davranışta çok boyut kazanır.
 5. Bireylerin birbirleri arasındaki ilişki toplum açısından incelenip değerlendirmeye alınabilir. Bu ilişki toplumun genel yapısı hakkında ön izlenim yapmamıza yardımcı olur. 

Sosyoloji Tarihi

Ülkemizde Sosyoloji çalışmaları içinde bulunduğumuz son yüz yıl içerisinde gelişmiştir denilebilir. Türkiye’ de ise Sosyoloji’ nin kurucusu Türk Edebiyatı’ nda da önemli bir yer edinmiş olan Ziya GÖKALP’ tir. Kendisi, İstanbul da kurulmuş olan Dârü’l-Fununu’nun eğitim faaliyetlerine katılmış olup Dârü’l-Funun’da sosyoloji üzerine dersler vermiştir. Öğrenciler yetiştirmiştir ve dünyanın ikinci sosyoloji eğitimi veren bölümünü kurmuştur. Dünya çapında ün kazanmış ve bir çok önemli çalışmalara imza atmış bazı sosyologlar şu şekilde sıralanabilir;

 1. E. Durkheim
 2. K. Marks
 3. M. Weber
 4. V. Pareto
 5. G.Simmel
 6. W. Mills
 7. T. Parsons

 

Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Olarak Sosyoloji Üzerine Yürüttüğümüz Çalışmalar

Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) olarak pek çok farklı branşta ve geniş bir hizmet yelpazesinde hizmet vermekte olan kadromuzun bir başka hizmet kolu da Sosyoloji ana bilim dalıdır. Sosyoloji üzerine eğitim almış ve pek çok kurumda bu branş üzerine başarılı çalışmalar yürüten uzman sosyologlarımız ve gerek ülkemizde gerek yurt dışında eğitim veren en iyi üniversitelerde Sosyoloji ana bilim dalı üzerine eğitim almış başarılı akademisyenlerimizden oluşan bir uzman kadromuz mevcuttur. Yılların verdiği tecrübe ve deneyimin haricinde yeni nesil eğitim platformlarını, güncel gelişmeleri yakından takip eden, yine aynı şekilde dünyanın en seçkin üniversitelerinde eğitim almış olan ve eğitimlerine devam eden başarılı ve gelecek vadeden öğrencilerden oluşan genç ve dinamik bir öğrenci kadromuz mevcuttur. Özetle sizlerin çalışmalarına yardımcı olacak ve danışmanlık yapacak olan kadromuz genç yeteneklerin, dinamik bir zihniyetin, tecrübenin, deneyimin ve bilginin harmanlanmış halidir. Yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak… İletişim uzmanlarımız sizleri ilgili danışmana yönlendirecektir… 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir