Jeofizik Mühendisliği & Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Çalışmaları

Tüm Soru Çözümleriniz İçin - İletişim İçin Mail Gönderin * bestessayhomework@gmail.com - 0 (312) 276 75 93 - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü kısa süreli sınavlar için Whatsapp tuşunu kullanın. - Ücretli Soru Çözdürme, Soru Çözme Programı, Ödev Yaptırma, Soru Çözdürme, Soru Çözen Site, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Soru Çözümü, Soru Çözdürme, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Jeofizik Mühendisliği & Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Çalışmaları

5 Ocak 2021 Danışmanlık Hizmeti Alabilirim eğitimci kadromuz Hangi Derslerde Yardım Alabilirim? ödev danışmanlık hizmeti online danışmanlık sınav hazırlama ekipleri Sınavlara Yönelik Yeni Uygulamalar soru çözdürme Soru Çözdürme soru çözdürme aşaması Soru Çözdürme Ekibi Soru Çözdürme Merkezi soru çözüm aşaması Soru Çözüm Ekibi olarak soru çözümü hazırlama soru çözümü yaptır soru çözümü yaptırma soru hazırlama soru hazırlatma ekibimiz soru yazdırma Soru Yazdırmak sorularda çözüme kavuş Soruları Kim Yazıyor? sorununuz çözüme kavuşturulmuş olacak Ücretli Soru Çöz Ücretli Soru Çözdür Ücretli Soru Çözdürme Ücretli Soru Çözdürme Merkez Ücretli Soru Çözdürme Merkezi Ücretli Soru Çözüm Merkezi Ücretli Soru Yazdırma ve Çözdürme Merkezi yeni nesil sınav sistemleri 0

Jeofizik Mühendisliği

Jeofizik Bilimi, dünyanın ve galaksimizde bulunan diğer gezegenlerin fiziksel ve kimyasal yapılarını, yer kürenin davranışlarını, depremleri ve depremlerin meydana gelişini inceleyen, yeraltı kaynaklarını (su, petrol, doğalgaz, maden yatakları, jeotermal alanlar), arkeolojik ve kültürel kalıntıları arayan, mühendislik yapıları ile kentsel yerleşimi belirleyen, fizik kanunları ve kimyasal yasalar çerçevesince matematik ve jeoloji bilimlerinden de yararlanılarak dünyayı, katmanlarını, yeraltının anlaşılmasını sağlayan görüntüleyen ve araştıran, daha önce meydana gelmiş  olan ve gelebilecek olan davranışları inceleyen bilim dalıdır.

Jeofizik aynı zamanda yerkürenin yapısını oluşturan kayaçları ve yer kürenin yapısında bulunan malzemeler – maddelerin fiziksel hareketlerini, değiştiren etkenlerini, incelemek için değerlendirmeler yapan Sismoloji, Sismik, Elektrik ve Elektromanyetik Yöntemler, Gravite ve Manyetik Yöntemler, Radyotermik ve Jeotermik Yöntemleri kullanan bir bilim dalıdır. 

Jeofizik Mühendisi Kimdir?

Jeofizik mühendisleri; Sismoloji, Sismik, Elektrik ve Elektromanyetik Yöntemler, Gravite ve Manyetik Yöntemler, Radyotermik ve Jeotermik Yöntemler  dahil olmak üzere bir dizi metot ve çeşitli yöntemler kullanarak yeryüzünün fiziki yönlerini inceleyen bilim insanlarıdır. Sismik keşif, petrol ve gaz şirketleri için sismik veriler üretmek, yeraltı suyu veya petrol gibi doğal kaynakları bulmak  gibi görevleri vardır. 

Jeofizik Mühendisinde Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

 • Analitik düşünme yeteneği olan,
 • Durumlar ve olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilen,
 • Hayal gücü geniş, yaratıcı fikirler ortaya atabilen,
 • Yeniliklere sebep olabilen
 • Etrafında meydana gelen değişikliklere açık olabilen.
 • Bilgisayar bilimlerine ilgisi olan ve bilişim teknolojileri ile ilgilenen,
 • Farklı bölgelerde, yeni arazilerde ortam fark etmeksizin kapsamlı saha çalışmaları yapabilen,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Verileri işleyebilecek teknik bilgisi olan
 • Jeofiziksel özelliklerin üç boyutlu modellerini üretebilecek kadar bilişim teknolojileri bilgisine sahip olan,
 • Dikkatli olan, detayları inceleyen ve edindiği bilgileri kaydederken doğru şekilde kaydedilmesine dikkat eden,
 • Grup çalışmalarına ayak uydurabilen, bulunduğu ekibin bir parçası halinde ya da bağımsız olarak çalışabilmek,
 • Üstleriyle ya da altlarıyla iyi iletişim kurabilen,
 • Elde ettiği kazanımları, çalışmalarını raporlayabilen, iyi sunum yapabilen,
 • Hem sözlü hem de yazılı olarak fikir ve düşüncelerini açık bir şekilde ifade etme becerisine sahip,
 • Stres yönetimi kuvvetli,
 • Baskı ya da stres altında etkili karar verebilen,
 • Proje yönetimi yeteneğine sahip,
 • Dakik, iş bitirici, son teslim tarihlerine uygun hareket edebilen, kişiler olmalıdırlar.

Bir Jeofizik Mühendisinin Sorumlulukları Nelerdir?

Yukarıda bahsettiğimiz niteliklere sahip olan bir Jeofizik mühendisi; madencilik, petrol, doğalgaz endüstrileri ve kamu kurumlarında istihdam alanı oluşturabilir. Genel olarak sorumlulukları ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Uygun sismik ölçümlerini yapabilmek,
 • Veri işleme tekniklerine karar vermek, 
 • Sismik ekipman tasarımını yapmak, ilgili testleri yapabilmek, teçhizat modifikasyonu ve onarımını yapmak,
 • Farklı coğrafi bölgelere uygun  sismometre yerleştirmek,
 • Sismik düzensizlikleri keşfederek ilgili kayıt ekipmanlarını ve donanımını gözlemlemek,
 • 2B ve 3B sismik verileri yorumlamak
 • Yorumladığı verileri ve çıkarımları haritalamak,
 • Potansiyel petrol ve gaz verimlerini değerlendirmek,
 • Rezervuar hacimleri için ölçüm yapmak,
 • Ölçüm sonucunda elde ettiği verileri raporlamak ve sunmak.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Yukarıda sorumluluklarından bahsetmiş olduğumuz Jeofizik Mühendislerinin iş anlayışı ve görev tanımı da az biraz kafanızda şekillenmiştir elbet. Jeofizik Mühendisleri; içinde bulunduğumuz yer kürenin alt yapısını ve içeriğini inceler. İncelemeleri sonucunda da yerin altında var olan her türlü kaynağın saptanmasını sağlar. Bu konu üzerine çalışma yürütecek olan ilgili ekiplerle gerekli bilgileri paylaşırlar.

Petrol, maden ve benzeri doğal kaynaklarını arar, bulur, rezerv özelliklerini saptar, içme ve kullanma amaçlı yer altı ve yer üstü suları, jeotermal enerji, çevre ve çevre sorunları ve arkeolojik amaçlı araştırmalar ile her türlü mühendislik yapılarının yapı yeri ve güzergah seçimi, zemin ve temel etütleri, deprem, doğal afet ve benzeri konularında eğitim ve araştırmalar yürütür.

Jeofizik Mühendislerinin Çalışma Alanları Neler?

Gezegenimizin mevcut iç yapısının ve yer kabuğunun araştırılmasında, jeolojik haritala hazırlanmasında, havza araştırmalarının yürütülmesinde, hidrokarbon (kömür, petrol, doğalgaz) araştırmalarının yürütülmesinde, Jeotermal alanların keşfinde ve maden yataklarının araştırılmasında, yeraltı suyu için yapılan arama araştırmalarında, yeraltı suyu kirliliği için yapılan araştırılarda, su yataklarına deniz suyu girişiminin haritalanmasında, karstik boşlukların araştırılmasında, ilgili mühendislik branşının yapıları için yer, temel, zemin araştırmalarında, mühendislik yapıları yapı, donatı araştırmaları, arkeolojik ve kültürel yapıların araştırılması, kentsel dönüşüm için yapılan yer seçimi araştırmalarında, katı atık alanlarının ve yeraltı suyuna etkilerinin araştırılması gibi çeşitli alan ve konuları üzerine çalışma yürütülen çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel sektörde çalışabilmektedirler.

Jeofizik Mühendisliği Bölümünden Mezun Olanlar İçin İş İmkanları Nelerdir?

Jeofizik Mühendislerinin çalışmalarını yürütebileceği ve istihdam alanı sağlayabileceği pek çok kurum ve kuruluş mevcuttur. Bu kurum ve kuruluşları örnekleyecek olursak; 

 • Petrol Araştırma Şirketleri,
 • Madenler,
 • MTA,
 • Rafineriler,
 • Doğalgaz Araştırma ve İşleme Şirketleri,
 • Su Kaynağı Araştırma Kurumları,
 • Devlet Su İşleri,
 • Yol Yapım Şirketleri gibi pek çok kurum ve kuruluş sıralanabilir. Devlet destekli kurum ve kuruluşlarda çalışmak isteyen kişiler KPSS sınavına girerek yeteli başarı puanını elde ettikleri taktirde atanırlar. 

Jeofizik Mühendisliğinde Hangi Derslerde Danışmanlık Alabilirim? 

 • Matematik,
 • Fizik,
 • Kimya,
 • Dinamik,
 • Statik,
 • Jeodezi,
 • Topografya,
 • Yerbilimlerinde Tasarım,
 • Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri,
 • Genel Jeoloji,
 • Veri İşleme,
 • Sismoloji,
 • Elektrik Prospeksiyon,
 • Elektromanyetik Prospeksiyon,
 • Sismik Prospeksiyon,
 • Sondaj Teknikleri,
 • Jeolojide Arazi ve Harita Tekniği,
 • Geomekanik,
 • Sismotektonik,
 • Yerküre Fiziği gibi temel dersler başta olmak üzere ülkemizde ya da uluslararası eğitim platformu kapsamında faaliyet yürüten tüm üniversitelerin sunmakta olduğu bütün Jeofizik Mühendisliği Bölümünün dersleri için danışmanlık desteği alabilirsiniz. Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) olarak en popüler, en çok tercih edilen ve en başarılı üniversiteler başta olmak üzere tüm üniversitelerin eğitim programlarını yakından takip etmekteyiz. Bu kapsamda Jeofizik alanında en yetkin eğitimcilerle, teknik bilgi ve donanım bakımından en iyi akademisyenler & Jeofizik Mühendislerinin yanı sıra ülkemizin en iyi üniversitelerinde eğitim hayatlarına devam eden başarılı öğrencilerle birlikte faaliyetler yürütülmektedir. Daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilir ya da sayfa sonunda mevcut bulunan iletişim formunu doldurarak  operatörlerimizin sizlere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir