Biyolojik Evrim ve Adaptasyon

Biyolojik evrim, yaşamın başlangıcından günümüze kadar olan süreçte türlerin değişimini ve uyumunu inceleyen bir bilim dalıdır. Bu evrimsel süreçlerin önemli bir parçası da adaptasyondur. Bu makalede, biyolojik evrimin temel kavramlarını, işleyişini ve adaptasyonun rolünü ele alacağız. Biyolojik Evrim Nedir? Biyolojik evrim, türlerin zaman içindeki değişimini ve çeşitlenmesini açıklayan bir teori ve bilimsel bir gerçektir. Charles…
Devamı


9 Aralık 2023 0