Ödevcim ORG Ekibi ve Matematik Öğretmenliği (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi)

Tüm Soru Çözümleriniz İçin - İletişim İçin Mail Gönderin * bestessayhomework@gmail.com - 0 (312) 276 75 93 - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü kısa süreli sınavlar için Whatsapp tuşunu kullanın. - Ücretli Soru Çözdürme, Soru Çözme Programı, Ödev Yaptırma, Soru Çözdürme, Soru Çözen Site, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Soru Çözümü, Soru Çözdürme, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ödevcim ORG Ekibi ve Matematik Öğretmenliği (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi)

2 Ocak 2021 bir eğitim programı Danışmanlık Hizmeti Alabilirim eğitimci kadromuz Hangi Derslerde Yardım Alabilirim? Matematiğin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi Matematik Nasıl Sevilir? Matematik Nedir? Matematik Üzerine Matematik ve Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Yazdırma - Çözdürme Merkezi) ödev danışmanlık hizmeti Ödevcim kadrosu Ödevcim ORG Bu İşin Üstesinden Nasıl Gelecek? online danışmanlık soru çözdürme Soru Çözdürme Soru Çözdürme Ekibi Soru Çözüm Ekibi olarak soru çözümü hazırlama soru hazırlama soru hazırlatma ekibimiz soru yazdırma Soru Yazdırmak 0

Matematik Öğretmenliği Nedir?

Çalışmakta olduğu eğitim kurumlarında Matematik branşı üzerine eğitim veren ve faaliyetler yürüttüğü akademik eğitim seviyesine göre lisans eğitimini almış olan bireylere “Matematik Öğretmeni” denilmektedir. Öğrencilere en temel seviyeden başlayıp ilgili branşın en derin kuramlarına kadar pek çok konu üzerine bilgi yüklemesi yaparlar. Mevcut bilgi, hipotez, formül ve hesaplamaların nasıl öğretilmesi gerektiğini, öğretilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilirler. Müfredata uygun eğitim planı hazırlarlar ve yıllık eğitim faaliyetlerini bu planlama doğrultusunda yürütürler.

Matematik Öğretmenliği üzerine lisans eğitimi almayı düşünen öğrenciler özellikle Matematik bilimi üzerine başarılı olmalıdırlar. Analitik zeka yetisine sahip olmalılar, iyi analiz yapabilmeliler, pratik akıl yürütme yeteneğine sahip olmalılar ve aynı zamanda sayılarla da araları iyi olmalıdır. Bir öğretmenlik branşı olduğu içinse teorik kısmın haricinde kalan uygulama yeteneklerine de sahip olmalıdırlar. Yani düşüncelerini başkalarına aktarabilmeli, öğrenciler ile iyi iletişim kurabilmeli, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilmelidirler. Sabırlı olmalıdırlar, kendilerini ve çevresindekileri geliştirme çabası içinde olmalı ve bunu gerçekleştirebilmelidir. 

Matematik Öğretmenliğinin Kolları

İlk Öğretim Matematik Öğretmenliği: Çalıştığı eğitim kurumlarında 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerin Matematik branşı üzerine eğitim programlarını yürüten ve sınıftaki öğrencilere matematik üzerine müfredatta verilmiş olan bilgileri, belirlenmiş olan kazanım ve becerilerin hangi yöntemler ile nakledilmesi gerektiğini bile ve MEB tarafından onaylanmış olan öğretim programlarını eğitim yılı içerisinde uygulamakta olan kişilere “ilk Öğretim Matematik Öğretmeni” denir. İlk öğretim Matematik Öğretmenlerinin öncelikli görevi, temel işlemleri öğrenmiş, problem çözebilme yetisine sahip ve geometri üzerine de bilgi ve kazanım elde etmiş olan öğrenciler için, bir sonraki eğitim aşamasında yani lise de öğrenecekleri Matematiksel bilgiler için zemin hazırlamaktır. 

Lise Matematik Öğretmenliği: İlk öğretim eğitimlerini tamamlamış ve lise eğitimi almaya hak kazanmış öğrencilerin ilgilendikleri alan doğrultusunda öğretilmesi gereken lise I, II, III ve IV Matematik Eğitimi müfredatlarını uygulayan, bir lise öğrencisinin Matematik üzerine edinmesi gereken kazanımları doğru yöntem ve metotlar ile öğrencisinin edinmesini sağlayan eğitimcilere “Lise Matematik Öğretmeni” denir. Mevcut eğitim sistemimizde lise matematik öğretmenliği görevini üstlenmiş olan eğitimcilerimizin temel görevi öğrencilerin ilk öğretim aşamasında almış oldukları matematik bilgisini tazeleyerek, bu bilgilerin derinliklerine inerek onları üniversite sınavlarına hazırlamaktır. Yeni formül, bilgi ve donanım sağlayacak kuramlar ile birlikte öğrencilere yeni kazanımlar elde etmeleri için uygun müfredat hazırlanır. Eğitimciler de bu müfredat çerçevesinde öğrencilere ilgili bilgi yüklemesini yaparlar. 

Üniversite Matematik Öğretmenliği: İlk öğretim ve lise eğitimleri sırasında pek çok bilgi ve kazanım elde ederek üniversite eğitimi almaya hak kazanmış tüm öğrenciler için ilk sene alınması gereken ortak bir derstir Matematik. Elbette ki eğitim alacağınız branşa yönelik edinmeniz gereken kazanımlar farklı olacaktır. Yani Edebiyat okuyan bir öğrenci ile Mühendislik okuyan bir öğrencinin eş değer matematik birikimine sahip olması gerekmez ancak ilk sene üniversite öğrencileri için hazırlanmış olan ortak Matematik eğitim programında, temel matematik bilgisi olan öğrenciler yetiştirip bu doğrultuda ilk öğretim ve lise eğitimi aşamasında almış oldukları bilgileri, edindikleri kazanımları sentezleyebilen bireyler olmalarını sağlamak amaçlanmıştır. 

Matematik Öğretmenliğinde Hangi Dersler Okutulmakta?

  • Diğer Branşlar İle Ortak Dersler: Türk Dili, İnkılap Tarihi, İngilizce, Fizik, Fizik Laboratuvar,  Mesleki İngilizce
  • Matematik Alan Dersleri: Soyut Matematik, Genel Matematik, Lineer Cebir, Analitik Geometri, Analiz, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Geometri, Topoloji, Sayılar Teorisi, Cebire Giriş, Soyut Cebir, Olasılık ve İstatistik, Küme Teorisi, Fonksiyonel Analiz, Dönüşümler ve Geometriler, Elemanter Geometri, İstatistik, Matematik Tarihi, Komplex Analiz, Matematiksel Modelleme
  • Bilgisayar Destekli Dersler: Bilgisayar Bilimine Giriş, Bilgisayar Okur Yazarlığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Yazılımları, Matematik Eğitiminde Bilgisayar, Bilgisayarla Modelleme
  • Eğitim Dersleri: Eğitim Bilimine Giriş, Gelişim Psikolojisi, Türk Eğitim Sistemi, Okul Yönetimi, Sınıf Yönetimi, Rehberlik, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Öğrenme Psikolojisi, Materyal Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Alan Eğitimi, Ders Kitabı İnceleme, Drama, Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması.

Matematik Öğretmenliği Üzerine Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Çalışmaları Nelerdir?

Yıllardır Ödevcim Ekibi olarak vermekte olduğumuz “online eğitim danışmanlığı” hizmetlerimizi farklı platformlar üzerine taşıyarak çeşitli branşlar üzerine hizmet kapasitemizi arttırmayı amaçlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda Ödevcim Ekibi çatısı altında kurulmuş olan Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) pek çok ana bilim dalı ve çeşitli branşlar üzerine “soru hazırlama” ve “soru çözümü hazırlama” hizmetleri sunmaktadır. Temel iki hizmet grubumuz bu konular üzerine olsa da çeşitli hizmet gruplarımız da mevcuttur. Örneğin uygulamalı branşlar üzerine metodik kodlama, çizim, analiz, hesaplama, raporlama gibi hizmetlerimiz mevcutken teorik dersler üzerineyse; soru çözümü hazırlama, hipotez adımlarını kontrol etme, istatistik inceleme, vize – final – quizz gibi sınavlara yönelik örnek sınav sorusu hazırlama, ilgili sınavlar için örnek soru çözümü ve cevap kağıdı hazırlama, belirlemiş olduğunuz konu ve branşlara yönelik test ve deneme sınavı hazırlama, akademik çalışmalarınız da takıldığınız noktalarda, makale hazırlama ya da tez yazdırma, konu ve not takviyesi gibi pek çok çeşitli hizmet grubumuz bulunmaktadır. İstediğiniz konu üzerine eğitim danışmanlığı alabilir ve takıldığınız noktalarda sizlere atanan danışmanlardan yardım talebinde bulunabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak. Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) iletişim operatörlerimize ulaştığınız taktirde onlar sizi ilgili ekibe yönlendirecek ve size bir danışman atayacaktır.

  • İlk öğretim aşamasında eğitim alan öğrenciler için yazılı – sınav – quizz – örnek çalışma soruları hazırlama
  • İlk öğretim yazılı – sınav – quizz – örnek çalışma soruları için soru çözümü hazırlama
  • TYT – AYT öğrencileri için örnek Matematik sorusu hazırlama, 
  • TYT – AYT Matematik denemesi hazırlama
  • TYT – AYT Matematik soru çözümü hazırlama
  • Analiz, İstatistik, Diferansiyel, Sayılar, Lineer Cebir gibi pek çok konu ve branş üzerine akademik çalışma hazırlama, ödev sorusu cevaplama, vize final ödevi hazırlama gibi çok çeşitli hizmetler alabileceğiniz alt yapı ve donanıma sahip bir danışmanlık ekibiyiz. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir