Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Coğrafya Soru Çözdürme

Tüm Soru Çözümleriniz İçin - İletişim İçin Mail Gönderin * bestessayhomework@gmail.com - 0 (312) 276 75 93 - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü kısa süreli sınavlar için Whatsapp tuşunu kullanın. - Ücretli Soru Çözdürme, Soru Çözme Programı, Ödev Yaptırma, Soru Çözdürme, Soru Çözen Site, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Soru Çözümü, Soru Çözdürme, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Coğrafya Soru Çözdürme

8 Ocak 2021 coğrafya sorusu yazdırma Danışmanlık Hizmeti Alabilirim eğitimci kadromuz Hangi Derslerde Yardım Alabilirim? kpss coğrafya konuları nelerdir? kpss coğrafya sorusu çözdürme lisans coğrafya bölümü dersleri lisans coğrafya ödevi hazırlatma lise coğrafya ödevi yaptırma lise online coğrafya sınavı çözdürme ödev danışmanlık hizmeti online danışmanlık Soru Çözdürme soru çözdürme Soru Çözdürme Ekibi Soru Çözüm Ekibi olarak soru çözümü hazırlama yüksek lisans coğrafya bölümü çalışmaları 0

Ödevcim ORG Ekibinin (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Coğrafya Çalışmaları

Orta öğretim, ön lisans, lisans ve lisans üstü (yüksek lisans  ve doktora)  olmak üzere çeşitli kollara ayrılan Coğrafya ekibimizde “soru çözümü hazırlama” ve “soru hazırlama” gibi temel hizmetler çerçevesinde oluşturulmuş oldukça geniş bir hizmet kapasitesi mevcuttur. Coğrafya ekibimizi üç farklı çalışma grubuna bölmüş bulunmaktayız;
– Ödevcim ORG Lise Coğrafya Ekibi
– Ödevcim ORG Lisans Coğrafya Ekibi
– Ödevcim ORG Lisans Üstü Coğrafya Ekibi
Bu ekipler kapsamında oluşturulmuş olan ekiplerimizde örgün ya da online fark etmeksizin tüm eğitim sistemlerine hitaben oluşturulmuş çeşitli soru çözümü, ödev ve sınav hazırlama hizmetlerinin yanı sıra akademik çalışmalarınıza danışmanlık desteği sağlamak gibi hizmetlerimiz de mevcuttur. 

Ödevcim ORG Ekibi Lise Coğrafya Çalışmaları

İnteraktif eğitim sisteminin beraberinde getirdiği “sınav odaklı çalışma” sistemi ve “online ödev sistemi” ile ders geçme faaliyetleri başlamıştır. Sınav modüllerinde öncelik tanınan konulara yönelik deneme sınavları ve testlerin hazırlanması ile öğrenciler sınavlara hazırlanmaktadır. Aynı şekilde verilen Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi)  olarak haftalık verilen ya da dönemlik ödevlerde de öğrencilere danışmanlık desteği sağlamaktayız. Güncel lise Coğrafya müfredatı aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

 1. Türkiye’de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı
 2. Dünya ve Uzay
 3. Atmosferin Katmanları
 4. Eksen Eğikliği ve Yıllık Hareketin Sonuçları
 5. Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Elips Yörünge Şeklinin Sonuçları
 6. Dünya’nın Günlük Hareketi ve Sonuçları
 7. Yerel Saat Hesapları ve Ulusal Ortak Saat
 8. Meridyenler ve Özellikleri
 9. Paralel ve Özellikleri
 10.  Coğrafi Konum
 11. Fiziki Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilme YöntemiLise Coğrafya Dersi Çalışma Grubu, genel olarak eğitim sürecinde olan öğrencilere eğitim danışmanlığı desteği sağlasa da Orta öğretim KPSS hazırlık sürecinde olan öğrencilere de danışmanlık desteği sağlamaktadır. 

Güncel Orta Öğretim KPSS Coğrafya Konuları 

 1. Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası
 2. Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 3. Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
 4. Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 5. Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 6. Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
 7. Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
 8. Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret
  Konularından hazırlanmış soruların yoğunlukta olduğu deneme soruları ve testler hazırlanmaktadır. Talep ettiğiniz taktirde çözümleri de tarafınıza sunulur. 

Ödevcim ORG Ekibi Lisans Coğrafya Çalışmaları

Temel ana bilim dalı üzerinden hazırlanan Lisans Coğrafya branşına yönelik oluşturulmuş hizmet gruplarımız oldukça geniş bir skalaya sahiptir. Harita okumaktan, Coğrafya analizine, Kroki tasarımından, Proje incelmeye kadar pek çok hizmet çeşidimiz bulunmaktadır. Lisans coğrafyası alanında coğrafya temel unsurları başta olmak üzere farklı perspektiflerden incelmeye yatırılır. Gerek lisans eğitimi almakta olan öğrencilere, gerek Lisans için KPSS hazırlık sürecinde olan öğrencilere çeşitli hizmet gruplarında danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir Ekip oluşturulmuştur. KPSS’ ye yönelik hazırlanan konu ve soru içerikleri için aşağıda bulunan alan başlıkları mevcuttur.  

Güncel Lisans KPSS Coğrafya Konuları 

 1. Türkiye Fiziki Coğrafyası
 2. Türkiye Coğrafi Konumu
 3. Türkiye’nin Yer şekilleri Su Örtüsü
 4. Türkiye’nin İklimi Ve Bitki Örtüsü
 5. Toprak Ve Doğa Çevre
 6. Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası
 7. Türkiye Ekonomik Coğrafyası
 8. Tarım
 9. Hayvancılık Ve Orman
 10. Madenler Ve Enerji Kaynakları
 11. Sanayi
 12. Ticaret
 13. Ulaşım
 14. Turizm
 15. Türkiye Bölgeler Coğrafyası

Ödevcim ORG Ekibi Yüksek Lisans Coğrafya Çalışmaları

Lisans Coğrafya eğitimine nazaran daha detaylı ve Coğrafyanın kendi içinde alanlarına ayrıştırılmasıyla incelene alan bilgisini kazanım edindiren ve Coğrafya alt branşlarında uzmanlık kazandıran bu eğitim seviyesinde öğrenciler Coğrafyayı, Coğrafya biliminin alt branşlarını, diğer bilimler ile olan ilişkisini daha detaylı ve nitelikli şekilde incelemeye alır. Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi)  olarak sizlere temel Coğrafya başta olmak üzere, ilgili tüm Coğrafya alt branşlarında danışmanlık hizmeti verebilecek alt yapı ve donanımımız mevcuttur. Yüksek Lisans Coğrafya bölümleri için genel bir inceleme yapacak olursak; Coğrafya öncelikle Genel Coğrafya ve Ülkeler Coğrafyası olmak üzere 2 ye ayrılır.

1. Genel Coğrafya

Yüzlerce çeşidi olan ve neredeyse her biri farklı bölgelerde meydana gelen coğrafya olaylarının her birisi ayrı ayrı incelenirken, belirli bir bölgede ya da belirli bölgelerde araştırılır. Araştırılan bu olayların, meydana gelişleri, nasıl oldukları, yayılım şekilleri, Genel Coğrafya konuları çerçevesinde incelenir. Örneğin Dünya nüfusu, Türkiye’ deki dağlar ve denizler Genel Coğrafya konuları içerisindedir. Bu bölümde dağlar, ovalar, çöller, göller, denizler, akarsular, şehirler vb. gibi coğrafya konuları ve coğrafi olaylar ayrı ayrı inceleme altına alınır. Dağılışlarına göre çeşitli özellikler ile ifade edilmelerinin yanı sıra coğrafya olaylarının sebep, meydana geliş şekilleri ve dağılışları tespit edilmesini de sağlar. Genel Coğrafya kolunda yapılan araştırmalar genellikle gözlem ve kıyastan doğan yönetimlerdir. Mevcut olay, konu ve olguların sınıflandırılması; bunların kurallara bağlanması temeldir. Olay ve konular canlı ya da cansız olmak üzere ayrı ayrı ele alınır. Ve son olarak Genel Coğrafya; Fiziki Coğrafya, Biyocoğrafya, Beşeri Coğrafya ve Ekonomik Coğrafya olmak üzere 4 ayrı alt branşa ayrılır. Coğrafya ana bilim dalı üzerine yüksek lisans yapmak isteyen bireyler bu alanlardan birini tercih edebilir. 

A. Fiziki Coğrafya: Yüzey şekilleri, hava, su vb. cansız yer yüzü şekilleri bu bölümde incelenmektedir. Klimatoloji, Sular Bilgisi, Jeomorfoloji ve Denizler Bilgisi gibi branşlar Fiziki Coğrafya’ ya dahildir. Fiziki Coğrafya branşının gelişip konu skalasının da büyümesiyle Matematik Coğrafyası dalı türemiştir. Matematik Coğrafyasında dünyanın ölçülerini ve çeşitli noktaların kesin olarak (çok az hata ile) yerlerini tahmin edilemeye çalışılır. Coğrafya üzerine çalışma yapan kimseler, yeryüzünü haritalarda paralel ve meridyen denilen çizgilerle ayırmışlardır. 

B. Biyocoğrafya: Bitkiler, hayvanlar ve hatta özetle dünya üzerinde yaşayan bütün canlıların, mevcut yeryüzü olayları ile olan ilgisini, birbirlerine olan etkilerini, birbirleri üzerinde meydana getirdikleri topluluk çeşitlerini ve buna neden olan sebepleri araştırıp inceleyen bilim dalıdır. 

C. Beşeri Coğrafya: İnsanları ve insanların yaşantısını inceleyen bu branşta, insanların yerleşme bölgeleri, bu bölgelerin özellikleri, soyları, lisanları, inanışları, yerleşme biçimleri, çeşitli ülkeler ve milletlerin kültürleri mercek altına alınır. 

D. Ekonomik Coğrafya: Yeryüzündeki herhangi bir ülke ya da yerleşim yerinde meydana gelen iktisadi olayları, bir bölgedeki dağılışı, ve bu dağılışın diğer coğrafya olayları ile ilgisini ortaya koyan ve sebeplerini araştıran coğrafya alt bilim dalıdır. 

2. Ülkeler Coğrafyası

Özel Coğrafya olarak da nitelendirilen bu bölümde, dünya üzerinde bulunan kara parçaları yani kıtalar, ülkeler, denizler, bölge ve yöreler olarak adlandırılan çeşitli ayrıştırmalar incelenir. Yeryüzünde meydana gelen olayları ve bu olayların etkisinin incelendiği bu bölümde yapılacak olan araştırmalarda; öncelikle o yerin dağ, ova, yayla  gibi mevcut yüzey şekilleri belirtilmelidir. Böylece o bölgedeki diğer olay ve konular iklim, bitki örtüsü, hayvanlar, insan toplulukları gibi daha kolay mercek altına yatırılabilir. Özel Coğrafya da inceleme alanlarına göre kendi içerisinde ayrıştırılır;
Karalar Coğrafyası,
Ülkeler (Devletler) Coğrafyası,
Bölge Coğrafya Monografları gibi farklı dallar mevcuttur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir