Evrim ve Adaptasyon Biyolojisi

Evrim, canlı organizmaların zaman içinde değişim geçirmesi ve çeşitlenmesi sürecini ifade eder. Bu süreç, doğadaki yaşamın temelini oluşturur ve organizmaların çevreleriyle etkileşimleri sonucu ortaya çıkar. Adaptasyon biyolojisi ise bu evrimsel değişimlerin nasıl gerçekleştiğini ve organizmaların çevrelerine nasıl uyum sağladığını inceleyen bir alt dalıdır. Bu yazıda, evrim ve adaptasyon biyolojisinin temel kavramlarını ve önemini ele alacağız.…
Devamı


15 Ocak 2024 0