Epigenetik ve Nörodejeneratif Hastalıklar

Nörodejeneratif hastalıklar, sinir hücrelerinin zamanla hasar gördüğü ve öldüğü hastalıklar grubunu kapsar. Bu tür hastalıklar, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, Huntington hastalığı ve amiyotrofik lateral skleroz (ALS) gibi çeşitli hastalıkları içerir. Bu hastalıkların karmaşıklığı ve etkileri, yıllardır bilim dünyasının odak noktası olmuştur. Son yıllarda, epigenetik mekanizmaların bu hastalıkların gelişimindeki rolü giderek daha fazla anlaşılmaya başlamıştır. Bu…
Devamı


4 Ocak 2024 0